Mikefe

Hírlevél


Kedves barátunk!

A Mikéfe, amelyet áldozatkész elődeink 1842-ben - immár 162 esztendeje - alapítottak, nagyszerű intézmény volt, amelynek nagyon sokat köszönhetünk. Szeretnénk, ha emléke fennmaradna, tanulságul a későbbi nemzedékeknek.

A Hírlevél emlékeztető és tájékoztató.

Egyre kevesebben vagyunk, akik még élünk, a MIKÉFE volt növendékei közül. Egyre kevesebben azok közül, akiknek egész életére meghatározóak voltak az ott töltött évek. Egyre kevesebben, akik tehetünk, akiknek tennünk kell azért, hogy ha nem leszünk, a MIKÉFE emléke akkor is fennmaradjon.

A volt mikéfisták összefogására az elmúlt évtizedekben több sikeres kísérlet folyt, de tartós kapcsolat csak 1999 után alakult ki. Az 1999 márciusában az "ÚJ ÉLET"-ben közzétett felhívás nyomán egyre többen kapcsolódtak be volt növendéktársaink felkutatására. A 2000 szeptemberében megtartott Mikéfe Világtalálkozóra már közel száz meghívót küldtünk szét a világ minden tájára.