Mikefe

18. Megnyitó 1999.03.17.


Kedves Barátaink !Magam és a szervezést segítő társaim nevében üdvözöllek Benneteket, köszönjük, hogy eleget tettetek meghívásunknak és eljöttetek.


Mindenekelőtt bemutatkozom Erdős András vagyok, 1939 és 43 között a Hermina úti tanoncotthon növendéke. Ma is hálával gondolok ezekre az évekre, a közösségre, melyben éltem, a Mikéfére, mely meghatározó hatással lett egész életemre.


Két tanoncotthoni társammal, Fülep Endrével és Pozsonyi Bélával akiket egyben be is mutatok 1992- ben a Mikéfe megalapításának 150-ik évfordulójára már próbálkoztunk hasonló világ találkozó megszervezésével, sikertelenül. Most, hogy ujra kezdtük csatlakozott hozzánk Várkonyi Endre. A három tanoncotthoni mellé egy kertésztelepi.


A találkozó 2000-ben való megrendezésének biztos hátterét jelenti a hitközség támogatása, mindenekelőtt a technikai lebonyolításban adott segítség.


Mai megbeszélésünk feladata, hogy elindítsuk a szervező munkát. Két feladatban kérjük közreműködéseteket, ötleteiket, javaslataitokat.


Az egyik, a világ különböző részein élő volt mikéfisták felkutatása, címjegyzékének összeállítása. Ez lesz az elkövetkező hónapok legfontosabb teendője. A találkozó sikere, talán megrendezhetősége is azon múlik össze tudjuk-e gyűjteni a potenciális résztevevők cím anyagát. Ez a munka elkezdődött. Felhívásunkat már kiküldte a hitközség külföldi, magyar nyelvű zsidó újságoknak. Folyamatban van a felhívás internetre való felvitele. Az Új Életben, a Népszabadságban megjelent felhívásunk eredményeként, már számosan megkerestek bennünket. Kérünk benneteket Ti is adjatok címeket olyan külföldi újságokról, egyesületekről, amelyek számításba jöhetnek. Azoknak neveit akikről tudtok, írjátok fel az itt levő listára.


A másik feladat a találkozó tartalmi kérdéseinek meghatározása. Erről Pozsonyi Béla fog beszélni.


A MIKÉFE 1842-ben történt megalapításának korszakos jelentősége volt a magyar zsidóság életében. Ezen is túlmutató jelentőségét bizonyítja, hogy magyar iparosítás történetében meghatározó szerepet betöltő Országos Iparegylet, eleget téve a Mikéfe vezetősége kérésének 1843 január 13-án tagjává fogadta. Az erről szóló dokumentum aláírója az egylet elnöke, az a Gróf Batthányi Lajos volt, aki a szabadságharc kormányának

miniszterelnökeként írta be nevét a magyar történelembe.


A szervezéssel kapcsolatos napi ügyek vitelét néhány főből álló testületnek végezni. Javaslom ennek a feladatnak ellátásában erősítsenek meg négyünket. A külső szervezetekkel való kapcsolattartó Pozsonyi Béla. A jelenlegi összejövetelünkhöz hasonlót, hat hetenként szükség szerint rövidebb időközönként is - kell szervezni. Ezeken tájékoztatást kell adni az elvégzett feladatokról és meg kell állapodni a további teendőkben.


A találkozó megszervezéséhez, sikeréhez valamennyiünk aktív közreműködésére van szükség.